ลงทะเบียนจุดคัดกรอง COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ฯลฯ

13 เมษายน 2563
จุดตรวจ
กลุ่มผู้เเลกิจกรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ