โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เชียงใหม่

24 กุมภาพันธ์ 2566 7.00 - 16.30 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 7.00 - 16.30 น.

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลุ่มผู้เเลกิจกรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ