ลงทะเบียนจุดคัดกรอง COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่ ส่งสินค้า

13 เมษายน 2563
จุดตรวจ

-

กลุ่มผู้เเลกิจกรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ