ลงทะเบียนจุดคัดกรอง COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่ กลับภูมิลำเนา/เยี่ยมญาติ

13 เมษายน 2563
จุดตรวจ

-

กลุ่มผู้เเลกิจกรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ