โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

24 มีนาคม 2564 8.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม ชั้น 2
กลุ่มผู้เเลกิจกรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ