ลงทะเบียนจุดคัดกรอง COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อธุรกิจ/การค้า

13 เมษายน 2563
จุดตรวจ

-

กลุ่มผู้เเลกิจกรรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ